vykdomi projektai

PROJEKTAS „KOMPLEKSINIS VAIKŲ FIZINIO AKTYVUMO DIDINIMAS KAUNO MIESTE „
Bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis 

        Vykdytojas: VšĮ Edulandas
        Administruoja: Ministerija arba Atsakinga institucija
        Projekto Nr.: SRF-FAV-2019-1-0266

Judriųjų žaidimų būrelis

BENDRAI FINANSUOJA

Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo projektas „STEAM būrelis“, 2018-2019 m.

 

 

registruoti į steam būrelį