vykdomi projektai

PROJEKTAS „EDULANDO STEAM VASARA“, 2020 m.

Finansuojamas Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ 

Vykdytojas: VšĮ Edulandas

Administruoja: Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

PROJEKTAS „EDULANDO VASARA“, 2020 m.

Finansuojamas Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ 

Vykdytojas: VšĮ Edulandas

Administruoja: Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

PROJEKTAS „EDULANDO STEAM VASARA“, 2020 m. 

Bendrai finansuojamas Kauno rajono savivaldybės Vaikų vasaros poilsio programos lėšomis

Vykdytojas: VšĮ Edulandas

Administruoja: Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

PROJEKTAS „KOMPLEKSINIS VAIKŲ FIZINIO AKTYVUMO DIDINIMAS KAUNO MIESTE“

Bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis 

Vykdytojas: VšĮ Edulandas

Administruoja: Ministerija arba Atsakinga institucija

Projekto Nr.: SRF-FAV-2019-1-0266

Judriųjų žaidimų būrelis

BENDRAI FINANSUOJA

Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo projektas „STEAM būrelis“, 2018-2020 m.

Kauno rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo projektas „STEAM būrelis“, nuo 2020 m.

Panevėžio miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo projektas „STEAM būrelis“, nuo 2020 m.

registruoti į steam būrelį

SOCIALINIS PROJEKTAS „EDULANDO VAIKAI „

Bendrai finansuojamas valstybės 1,2% ir kitomis paramos lėšomis 

 

paremk ir prisidėk prie vaikų gerovės EDULANDO Vaikų būrelis