vykdomi projektai

SOCIALINIS PROJEKTAS „EDULANDO VAIKAI „

Bendrai finansuojamas valstybės 1,2% ir kitomis paramos lėšomis 

 

paremk ir prisidėk prie vaikų gerovės EDULANDO Vaikų būrelis

PROJEKTAS „KOMPLEKSINIS VAIKŲ FIZINIO AKTYVUMO DIDINIMAS KAUNO MIESTE „
Bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis 

        Vykdytojas: VšĮ Edulandas
        Administruoja: Ministerija arba Atsakinga institucija
        Projekto Nr.: SRF-FAV-2019-1-0266

Judriųjų žaidimų būrelis

BENDRAI FINANSUOJA

Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo projektas „STEAM būrelis“, 2018-2020 m.

Kauno rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo projektas „STEAM būrelis“, nuo 2020 m.

Panevėžio miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo projektas „STEAM būrelis“, nuo 2020 m.

registruoti į steam būrelį