EDULANDO BENDRUOMENĖ

Edulando bendruomenė

Kaip ir formaliame ugdyme, taip ir neformaliame švietime labai svarbus vaiko ir tėvų, vaiko bei mokytojo ir, žinoma, tėvų ir mokytojų ryšys. Todėl Edulande siekiama įtraukti jaunimą, tėvus, ir mokytojus į bendrą veiklą, padėti mokyklai puoselėti bendruomeniškumą. Taip ugdoma jaunų žmonių atsakomybė, lyderystė ir komandinio darbo įgūdžiai.

Edulando platforma siekiama sukurti darnią vaikų, tėvų, mokymo specialistų ir iniciatyvų bendruomenę, kuri bendrautų, bendradarbiautų, kurtų vaikams saugią aplinką, įtraukiančius ir kokybiškus neformalaus švietimo užsiėmimus.

NAUDA VAIKAMS

nauda vaikAMS

Tai unikali galimybė vaikui išbandyti Edulando platformos siūlomus būrelius ir kitas organizuojamas veiklas, atrasti sau mėgstamą veiklą, o rengiamus užsiėmimus pasiekti artimiausioje, patogiausioje vietoje ir palankiu laiku.

Vaikai, naudodamiesi inovatyvia įranga, per žaidimus ir kitas veiklas mokosi, kuria, bando, praktikoje pritaiko jau žinomus faktus, išmoksta dirbti komandoje ir siekia bendro tikslo. Per būrelius įgytas žinias gilina tęstinėse veiklose ir išbando varžybose.

NAUDA TĖVAMS

nauda tėvAms

Ši neformalaus ugdymo erdvė suteikia galimybę išbandyti skirtingas veiklas ir iš jų išsirinkti vaikams įdomius užsiėmimus. Tėvai gauna aiškų neformalaus ugdymo planą: ką planuojama veikti popamokinėse veiklose, ko vaikas išmoko ir ką mokysis ateinančiuose užsiėmimuose.
Vienas didžiausių privalumų –  galimybė vaikui keisti siūlomas veiklas ir lanksčiai pereiti iš vieno būrelio į kitą, taip tėvams nesudarant papildomų rūpesčių. Platformos vykdoma veikla pasklidusi po daugelį ugdymo įstaigų mieste, o tai tėvams sutaupo laiko. 
Edulande maksimaliai, tikslingai panaudojamas mokinio krepšelis ir  pateikiama paprasta atsiskaitymo sistema. Dar vienas platformos siūlomas privalumas – viena sutartis visiems būreliams, o tai reiškia – vieną sąskaitą ir vieną mokėjimą.
NAUDA MOKYTOJAMS

Nauda mokytojAMS

Edulandas stengiasi suvienyti neformalaus švietimo mokytojus, taip skatinti mokymo specialistų bendradarbiavimą ir gerinti vaikų neformalių užsiėmimų kokybę. Ši iniciatyva yra inovatyvi, tinklinė motyvuotų specialistų ir tiekėjų bendruomenė.
Mokyklose dirbantiems mokytojamas suteikiama galimybė papildomai užsidirbti tose pačiose įstaigose, kuriose jau dirba. Mokytojai skatinami  realizuoti savo pomėgius, tobulėti, nesirūpinti vedamo būrelio patalpomis ir administravimu.
Edulandas suteikia galimybę jau įsibėgėjusiems edukaciniams projektams naudotis sparčiai augančia būrelių platforma, o dar tik pradedantiems ar norintiems tapti mokytojais, realizuoti savo pomėgius ir idėjas.
NAUDA MOKYKLOMS

Nauda mokyklai

Inovatyvių būrelių platforma Edulandas siekia bendradarbiauti su formalaus ugdymo mokyklomis. Edulandas  padeda mokykoms po vienu stogu sukurti nuoseklią neformalaus ugdymo sistemą: didinti neformalių veiklų įvairovę savo mokyklose, pasirūpinti mokinių užimtumu ir suteikti galimybę kiekvienam vaikui atrasti sau patinkančias ir jį motyvuojančias veiklas. Mokiniai po pamokų lieka mokykloje, o į neformalaus ugdymo užsiėmimus gali prisijungti ir vaikai iš kitų švietimo įstaigų.
Mokyklos mokytojams yra galimybė užsidirbti papildomai (už papildomą veiklą su pedagogais atsiskaito Edulandas), šie likę po pamokų toje pačioje vietoje veda būrelius vaikams (Edulando platforma suteikia priemones, padeda mokytojui viešinti savo veiklą ir suteikia administravimo paslaugas). Platforma pačiai mokyklai suteikia reklamos paslaugas, moka už patalpų nuomą ir kartu kuria kelią į kūrybingesnių, pasitikinčių savimi, smalsių ir iniciatyvių vaikų ateitį.

mūsų partneriai

Naujienos