MES ESAME EDULANDAS

Kūrybingų mokytojų organizacija, skatinanti ir padedanti vaikams patirti atradimo ir kūrybos džiaugsmą.

Edulande, per žaidybinį ir patyriminį ugdymą, skatiname vaikus atsakymų ieškoti atraktyviuose ir kūrybiniuose užsiėmimuose. Kartu su patyrusiais ir entuziazmo nestokojančiais mokytojais, vaikai pasineria į nuotykius būreliuose, stovyklose, edukacijose ar gimtadieniuose.

STEAM UGDYMAS

Savo veiklose naudojame STEAM ugdymą. Tai – integralus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos mokymas. STEAM ugdyme akcentuojama tarpdisciplininė prieiga, ją racionaliai derinant su atskirų mokomųjų dalykų ypatumais ir praktišku pritaikymu, siekiant ugdyti sąmoningą, kūrybišką, nuolat tobulėjančią asmenybę, gebančią sieti teoriją su praktika, o savo mokymosi rezultatus nukreipti pasaulio darnaus vystymuisi ir pažangai užtikrinti.

KODĖL VERTA RINKTIS MUS?

 • Parodysime vaikui, kad mokslas gali būti smagus ir padėsime jam atskleisti savo TALENTUS.
 • Suteiksime grįžtamąjį ryšį apie vaiko būreliuose vykdytas veiklas, kiekvieną savaitę gausite užfiksuotas Jūsų vaikų užsiėmimų akimirkas.
 • Jus pasieks bendra sąskaita už visus EDULANDE lankomus užsiėmimus.
 • Galėsite pasinaudoti NVŠ programa.

NAUDA VAIKUI

 • Naudojame inovatyvią ir patrauklią įrangą;
 • Per žaidimus ir kitas veiklas, vaikas mokosi, kuria, bando, praktikoje pritaiko išmoktas žinias, mokosi dirbti komandoje ir kantriai siekti bendro tikslo;
 • Išbandydamas daug skirtingų sričių (mokslą, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką), vaikas atranda savo stipriąsias puses.

NAUDA ĮMONĖMS

 • Organizuojame komandos formavimo mokymus;
 • Organizuojame edukacinius užsiėmimus įmonių darbuotojams ir jų vaikams;
 • Siūlome stovyklas įmonės vaikams;
 • Galimybė bendradarbiauti kuriant STEAM ugdymu paremtą turinį.

NAUDA MOKYKLOMS

 • Pasirūpiname vaikų po pamokiniu užsiėmimu Jūsų mokykloje;
 • Vedame STEAM edukacinius užsiėmimus mokiniams ir mokymus mokytojams;
 • Konsultuojame mokyklas STEAM ugdymo klausimais.
 • Tiekiame STEAM užduočių rinkinius formaliąjam ugdymui.

 

 

Edukacinės programos

mūsų partneriai

Naujienos

   REKVIZITAI IR KONTAKTAI

   VŠĮ „Edulandas“


   Įmonės kodas:   304840229

   Adresas:   Chemijos g. 13, LT-51327 Kaunas
   Sąsk. nr.:   LT407044060008224299  
   AB SEB Bankas